ZESPÓŁ WYDŁUŻONEGO QT

Dziedziczna choroba zwana zespołem wydłużonego QT (nazwa pochodzi od nazwy odcinka QT elektrokardiogramu) może powodo­wać omdlenia u dzieci lub nastolatków, szczególnie podczas wysiłku fi­zycznego. Może także wywołać konwulsje lub nagłą śmierć spowodo­waną zastojem serca. Z zespołem wydłużonego QT wiążą się mutacje co najmniej sześciu różnych genów, niektóre są dziedziczone recesywnie, inne dominująco. Diagnoza otrzymana dzięki elektrokardiogramowi pozwala na profilaktyczne leczenie za pomocą stymulatorów serca lub lekarstw zwalniających pracę serca. Różne typy zespołu wydłużo­nego QT idą niekiedy w parze z wrodzoną głuchotą oraz wrodzonymi wadami stóp i rąk. Po wykryciu tej choroby w rodzinie bardzo ważne jest zbadanie krewnych pierwszego stopnia celem ustalenia, czy nie są oni także dotknięci tą chorobą, oraz wprowadzenia leczenia profilak­tycznego.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.