CHOROBY ZAKAŹNE

Chorzy na cukrzycę mają zwiększone ryzyko zachorowania na po­ważne choroby zakaźne, jak sepsa (zakażenie krwi), zapalenie płuc czy też zakażenia skóry i tkanek podskórnych (zwłaszcza stóp – tak zwana stopa cukrzycowa). Choroby zakaźne często powodują u nich poważ­ne powikłania łącznie ze śmiercią. Obniżona odporność na zakażenia bakteryjne u niektórych chorych jest prawdopodobnie także uwarun­kowana genetycznie.

NEUROPATIA CUKRZYCOWA

Neuropatia, czyli uszkodzenie nerwów, ma różne objawy w zależ­ności od tego, które nerwy są uszkodzone. Najczęściej występuje uszkodzenie nerwów kończyn (polineuropatia obwodowa), które ob­jawia się charakterystycznym uczuciem palenia i pieczenia stóp i dłoni, głównie w nocy. Neuropatia autonomicznego systemu nerwowego może spowodować paraliż żołądka i zakłócenia w pracy jelit.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.