KLINICZNE RODZAJE CUKRZYCY

  1. Cukrzyca typu I (zwana także cukrzycą młodzieńczą lub insulino- zależną) jest wywołana zniszczeniem komórek beta znajdujących się w trzustkowych wysepkach Langerhansa. Komórki beta produkują i wydzielają insulinę. Ten rodzaj cukrzycy występuje częściej u dzie­ci i ludzi młodych; może pojawić się nawet u niemowląt. Około 20% chorych na cukrzycę ma cukrzycę typu I. Jedyną metodą jej le­czenia jest podawanie insuliny oraz właściwie dobrana dieta. Cu­krzyca typu I jest chorobą autoimmunologiczną; przeciwciała wy­produkowane przez rozregulowany system odpornościowy powo­dują zniszczenie komórek beta. Występuje u jednej na czterysta osób.
  2. Cukrzyca typu II (zwana także cukrzycą dorosłych lub insulinoniezależną) wynika z odporności organizmu na działanie insuliny. Często towarzyszy jej otyłość oraz powikłania otyłości (nadciśnienie tętni­cze, choroba wieńcowa i inne). Cukrzyca typu II występuje najczę­ściej u dorosłych. Około 80-85% wszystkich pacjentów z cukrzycą stanowią chorzy na cukrzycę typu II. Podstawę leczenia stanowią odpowiednia dieta, wysiłek fizyczny dostosowany do możliwości chorego oraz doustne leki obniżające poziom cukru we krwi (leki przeciwcukrzycowe). Niemal wszyscy chorzy na cukrzycę typu II po upływie jakiegoś czasu wymagają leczenia insuliną. Ludzi z cukrzycą jest co roku więcej: szacuje się, że jedna trzecia dzieci urodzonych w 2000 roku zachoruje na cukrzycę typu II.
  1. Cukrzyca ciężarnych to cukrzyca rozpoznana w ciąży i trwająca do momentu urodzenia dziecka. Kobiety, które zachorowały na cu­krzycę ciężarnych, mają – w porównaniu z innymi kobietami – wyż­sze ryzyko zachorowania w przyszłości na cukrzycę typu II. Ten typ cukrzycy powinien być leczony w specjalistycznych ośrodkach położniczo-diabetologicznych.
  2. Do bardzo rzadkich rodzajów cukrzycy należą: mutacje genu insuli­ny (poniżej 1% chorych na cukrzycę typu I ma takie mutacje), cu­krzyca mitochondrialna; cukrzyca insulinoniezależna młodego wieku (tak zwana maturity onset diabetes of the young, MODY) oraz cu­krzyca związana z zespołami zaburzeń wielogruczołowych o podło­żu autoimmunologicznym typu I i II.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.