BADANIA ?PROFILÓW GENETYCZNYCH”

Badania populacyjne różnych wieloczynnikowych chorób wieku do­rosłego wykazały, że niektóre polimorfizmy DNA występują częściej u ludzi z pewnymi chorobami. Jeszcze nie znamy znaczenia tego od­krycia – nie wiadomo, jaką funkcję pełnią one w rozwoju choroby (nie można stwierdzić, czy powodują chorobę albo przyczyniają się do jej rozwoju). W niektórych przypadkach są one związane ze zwiększoną podatnością na daną chorobę, niekiedy zaś odpowiadają za zróżnico­wane reakcje organizmu na lek.

Nieuczciwe firmy biotechnologiczne postanowiły wykorzystać tę niezupełnie jeszcze jasną sytuację i zaoferować tak zwane ?profilowa­nie DNA” pod kątem poszczególnych chorób. Należą do nich miażdży­ca i choroba wieńcowa – tak zwany ?profil Kardio”, osteoporoza – tak zwany ?profil Osteo”, a także choroby immunologiczne, astma, alergie i różne formy raka – tak zwany ?profil Immuno” oraz wiele innych. Fir­my te twierdzą, że znając swój ?profil genetyczny”, będziemy mogli le­piej zapobiegać chorobom, stosować właściwą dietę i prowadzić od­powiedni tryb życia, oraz przyjmować w razie potrzeby odpowiednie dla nas lekarstwa i witaminy. Te obiecanki cacanki nie wynikają z żad­nych rygorystycznych badań naukowych. Są to wyłącznie hasła rekla­mowe. Bez odpowiedniego nadzoru lekarskiego osoby, które otrzy­mały dodatnie wyniki genetycznych testów ?profilowych”, zaczną brać lekarstwa, które są im niepotrzebne lub wręcz szkodliwe. Przyjmowa­nie lekarstw, witamin czy innych suplementów wiąże się z ryzykiem skutków ubocznych; często też idzie w parze z ignorowaniem praw­dziwych przyczyn nadwagi, cukrzycy typu II, choroby wieńcowej oraz innych chorób. Podobnie wyniki negatywne testów ?profilowych” na daną chorobę mogą sprawić, że nie zauważymy jej poważnych obja­wów. Jeszcze inne firmy oferują badania DNA pod kątem dostosowa­nia diety do ?profilu genetycznego” pacjenta, co jest kompletną bzdu­rą! I oczywiście oferują żywność dopasowaną do tego specyficznego ?profilu”.

Wymienione testy ?profilowe” nie mają nic wspólnego z prawdzi­wymi testami genów podatności, jak testy na raka piersi BRCA1, BRCA2 lub testy na raka jelita grubego czy też testy na choroby dominujące wieku dorosłego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.