BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE

Badania ultrasonograficzne są dla płodu i matki bezpieczne – nie ma­ją żadnych skutków ubocznych. Powinny być wykonywane podczas każdej ciąży celem wykrycia fizycznych wad rozwojowych płodu (wady serca, bezczaszkowie, przepuklina rdzeniowa, wady nerek lub ubytki kończyn), a także ciąży mnogiej, z którą również wiążą się niekiedy po­ważne powikłania. Czasami podczas badania USG można ustalić płeć dziecka, co ma znaczenie w poradnictwie genetycznym chorób sprzę­żonych z płcią. Ultrasonograficzne badania płodu w celu wykrycia wad wrodzonych wykonuje się od dziesiątego tygodnia ciąży. W tym okresie istnieje możliwość wykrycia najcięższych wad, na przykład bezczaszkowia. Optymalny okres badania USG to osiemnasty (do dwudziestego) tydzień ciąży, gdy dziecko jest odpowiednio duże, lecz jeszcze nie na ty­le ściśnięte, żeby uniemożliwiało to jego zbadanie. Jeżeli istnieje wyso­kie ryzyko wady serca lub jeżeli podczas badania USG wykryto wadę serca płodu, wskazany będzie echokardiogram płodu. Jest to specjali­styczne badanie budowy i pracy serca przeprowadzone przez kardiolo­ga dziecięcego. Pozwala na dokładne ustalenie anatomicznych wad ser­ca oraz ocenę jego pracy. Badania USG mogą być wykonywane nawet codziennie, gdy jest to wymagane przez sytuację kliniczną.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.