GENETYCZNE PODŁOŻE TOCZNIA

Krewnych pierwszego stopnia osób chorych na toczeń dotyka zde­cydowanie większe ryzyko zachorowania na tę chorobę. Ogólne ryzy­ko zachorowania na toczeń wynosi dla kobiet jeden do tysiąca, czyli 0,1%, u krewnych pierwszego stopnia – 3%. Różne badania wykazały, że bliźnięta jednojajowe (oboje) chorują na toczeń w 25% do prawie 70% przypadków.

Odkryto także warianty genów układu zgodności tkankowej HLA, które wiążą się” z ostrzejszą i cięższą formą tocznia w niektórych gru­pach etnicznych. Ludzie pochodzenia hiszpańskiego i Meksykanie wy­kazują wyższy odsetek powikłań dotyczących nerek i serca, u ludzi ra­sy białej występuje wyższy odsetek anemii oraz niszczenia płytek krwi. Co najmniej sto różnych genów przyczynia się do powstawania tocz­nia oraz jego różnych powikłań.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.