GENETYCZNE PODŁOŻE ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa występuje w rodzi­nach. U chorych bardzo często znajdujemy jeden z wariantów genów układu zgodności tkankowej HLA, tak zwany gen HLA-B27. Ten wa­riant występuje zaledwie u 6% ludzi rasy białej, lecz wśród chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa odsetek ten wynosi aż 93%! Jednak gen HLA-B27 nie jest genem zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa – nie wszyscy ludzie mający ten gen chorują; HLA- -B27 jest jedynie genem podatności. Prawdopodobnie muszą zostać spełnione dodatkowe warunki, aby osoba dziedzicząca ten gen zacho­rowała – nie wiadomo, czy są to inne czynniki genetyczne, czy czynni­ki środowiskowe (jak zakażenia wirusowe lub bakteryjne), albo inne stany zapalne.

Jeżeli w rodzinie występuje ta choroba, to ryzyko zachorowania na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa osoby z wariantem HLA- -B27 wynosi 1:5 przed czterdziestym rokiem życia; ryzyko zmniejsza się u osób starszych (bo choroba rzadko rozwija się w późniejszym wieku).

Ponieważ geny układu zgodności tkankowej HLA są dziedziczone do­minująco, 50% dzieci osób chorych, mających gen HLA-B27, odziedziczy ten gen od chorego rodzica. Lecz samo odziedziczenie genu nie oznacza, że zachorują one na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.