ZESZTYWNIAJĄCE ZAPALENIE STAWÓW KRĘGOSŁUPA

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa to przewlekła choro­ba reumatyczna, która atakuje stawy kręgosłupa oraz stawy krzyżowo- -biodrowe. Może także spowodować stany zapalne stawów biodro­wych oraz barkowych. Z reguły przybiera przewlekłą postać z ostrymi atakami i okresami poprawy. Może spowodować kompletne lub pra­wie kompletne usztywnienie kręgosłupa oraz stawów biodrowych i barkowych, powodując ciężkie kalectwo. Ataki choroby bywają bar­dziej lub mniej bolesne. Zesztywniające zapalenie stawów występuje u jednej osoby na sto i trzy razy częściej atakuje mężczyzn niż kobiety. Jest chorobą osób młodych, z reguły rozpoczyna się w wieku od pięt­nastu do trzydziestu lat. Może wystąpić również u dzieci, lecz bardzo rzadko pojawia się u osób po czterdziestce. Inne choroby reumatycz­ne atakujące kręgosłup to choroba Reitera, łuszczycowe zapalenie sta­wów oraz zapalenie stawów związane z przewlekłymi chorobami za­palnymi jelit.

Głównym objawem zesztywniającego zapalenia kręgosłupa jest chroniczny ból kości krzyżowej. Występuje on często rano, po przebu­dzeniu, lecz może także dokuczać w nocy. Charakterystyczny ból sta­wu krzyżowo-biodrowego przejawia się bólem pośladka. Poranna sztywność kręgosłupa może trwać od trzydziestu minut do paru go­dzin. Stany zapalne stawów kręgosłupa prowadzą do postępującego i nieodwracalnego zesztywnienia kręgosłupa, którego następstwem jest ciężkie kalectwo.

W zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa stan zapalny obej­muje także tkanki oka oraz tętnic, przede wszystkim aorty. Te powikła­nia mogą doprowadzić do utraty wzroku lub do przewlekłej choroby serca.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.