ARCHIWA CMENTARNE

Archiwa cmentarne znajdują się przy wszystkich cmentarzach ko­munalnych; w miasteczkach i wioskach archiwa parafialne spełniają nie­jednokrotnie funkcję archiwów cmentarnych. Archiwa te gromadzą dane o dacie i miejscu śmierci, dacie pochówku oraz historię grobu (opłaty, ekshumacje, niwelacja grobów). Z reguły nie zawierają infor­macji medycznych.

RODZINNE FOTOGRAFIE

Fotografie są bezcennym, lecz często zapomnianym i pomijanym źródłem informacji medycznych i genetycznych. Oprócz pomocy w ustaleniu, od kogo pochodzą dane cechy fizyczne (odstające uszy lub krzywe nogi), fotografie mogą być bardzo przydatne w diagnostyce ze­społów mnogich wad wrodzonych, zespołów chorobowych uwarun­kowanych genetycznie oraz w syndromologii genetycznej. Biegły gene­tyk kliniczny – dysmorfolog, potrafi czasami na podstawie fotografii po­stawić diagnozę choroby wrodzonej związanej z charakterystycznym wyglądem (na przykład zespołu Downa) wiele lat po śmierci chorego. Zdarza się nieraz, że krewni z tą samą chorobą mają podobny wyraz twarzy lub kolor oczu czy włosów. Zwłaszcza w wypadkach upośle­dzenia umysłowego o nieokreślonej przyczynie warto mieć fotografię krewnego, którego dotknęła choroba – możliwe, że pomoże ona w postawieniu poprawnej diagnozy genetycznej i pozwoli na popraw­ne oszacowanie ryzyka ponownego wystąpienia choroby w rodzinie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.