CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO

Dolor capitis (ból głowy), podany jako przyczyna śmierci, mógł być wywołany wylewem krwi lub zatorem, bakteryjnym bądź wirusowym zapaleniem opon mózgowych albo mózgu (inflammatio cerebri), nowo­tworem czy też nawet zapaleniem zatok czołowych. Jeżeli podano, że ten ból był subitus (nagły), w grę wchodził raczej wylew lub zator. Za­burzenie świadomości (delirium) mogło być spowodowane albo choro­bą zakaźną centralnego układu nerwowego, albo też wysoką gorączką (patrz niżej febris).

Podstawą paralysis (paraliżu) mogły być choroby mózgu lub rdzenia kręgowego. Najczęstszym powodem był prawdopodobnie zator albo udar mózgu, czasami zapisywany jako apopleksja. Z reguły na apoplek­sję umierało się od razu, a paraliż mógł trwać latami.

Comulsio to drgawki, objaw padaczki, czyli epilepsji, a morbus comitialis to padaczka (epilepsja). Czasami zapisywano atak epilepsji jako ictus lub z francuska jako grand mai, określenie to czasami tłumaczono dosłownie jako ?wielką chorobę”. Osoba chora na padaczkę może umrzeć, gdy konwulsje trwają zbyt długo, powodując zaburzenia oddy­chania lub zadławienie (śliną albo wymiocinami). Drgawki mogą też wystąpić w wypadku chorób zakaźnych układu nerwowego (zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu) bądź przy wylewie krwi do mó­zgu, udarze lub raku mózgu. Drgawki występują też w końcowym sta­dium tężca, choroby zakaźnej, która w przeszłości występowała bar­dzo często na wsiach.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.