CIĄŻA MNOGA

Ciąże mnogie zdarzały się nie tak często jak obecnie (dzisiaj wiele z nich jest wynikiem leczenia bezpłodności). Bliźnięta rodzą się raz na osiemdziesiąt porodów, a bliźnięta jednojajowe – raz na dwieście po­rodów. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że bliźnięta jednojajowe miały wady wrodzone (dwa do trzech razy większe niż bliźnięta dwu- jajowe lub ciąże pojedyncze) i że były wcześniakami. Oznacza to, że dzieci urodzone z ciąży mnogiej umierały o wiele częściej przy poro­dzie lub wkrótce po nim. Badania epidemiologiczne przeprowadzone na podstawie zapisów ksiąg parafialnych z XIX wieku wykazały, że w środkowej i północnej Europie ciąże bliźniacze dwujajowe występo­wały częściej niż w innych krajach europejskich. Nie wiadomo, co było przyczyną tego zjawiska.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.