ZAPIS ROZMOWY

Rozmówca musi wyrazić zgodę na zapis rozmowy – elektroniczny, magnetofonowy czy ręczny. Nagrywanie rozmowy bez jego wiedzy może być uznane za przestępstwo, może też deprymować rozmówcę i sprawić, że będzie się czuł jak na przesłuchaniu. Należy także ustalić, w jakich warunkach będziemy mogli posługiwać się otrzymanymi infor­macjami, gdzie możemy je opublikować, czy rozmówca zgadza się na podanie swoich danych osobowych i komu wolno nam je przekazać – lekarzowi prowadzącemu, naukowcom zajmującym się pracami ba­dawczymi, innym członkom rodziny. Zwłaszcza to ostatnie pytanie może być trudne – czasami łatwiej mówić o chorobach z obcą osobą, niż przyznać się do niej bliskim i krewnym. Informacje na temat spraw medycznych należą do osoby, od której je otrzymaliśmy, i nie mamy prawa przekazywać ich innym bez jej wyraźnego pozwolenia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.