ZABURZENIA HORMONALNE PRZYSADKI MÓZGOWEJ I JAJNIKÓW

Istnieje wiele genetycznych zespołów zaburzeń wydzielania hormo­nów przysadki mózgowej, które pobudzają i regulują pracę jajników. Zarówno geny odpowiedzialne za hormony, jak i receptory hormonów w mózgu, przysadce i jajniku mogą być zmutowane. Większość z nich jest dziedziczona recesywnie.

PRZEDWCZESNE KLIMAKTERIUM

Kobiety przechodzą klimakterium z reguły w wieku około 50 lat. Je­żeli klimakterium zachodzi przed czterdziestym-czterdziestym piątym rokiem życia, jest ono uważane za wczesne, lecz jeżeli zanik miesiącz­kowania, łącznie ze zmianami hormonalnymi, następuje przed czter­dziestym rokiem życia, klimakterium uważa się za przedwczesne. Około 1% kobiet przechodzi klimakterium przedwcześnie. Przed­wczesne lub wczesne klimakterium może być rodzinne. W 25-30% przypadków jego przyczyna nie jest znana.

Kobiety z rodzin, w których klimakterium występuje przedwcześ­nie, muszą zdawać sobie sprawę, że nie powinny zbyt długo zwlekać z macierzyństwem. Płodność kobiet, u których występuje rodzinne przedwczesne klimakterium, bywa zazwyczaj normalna w wieku 20-30 lat, choć także wtedy może być już obniżona. Dlatego bardzo ważna jest konsultacja ginekologiczna, która pomoże ocenić poziom płodności oraz zaplanować macierzyństwo.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.