ZESPÓŁ WRODZONEGO ZWĘŻENIA SZPARY POWIEKOWEJ I OPADANIA POWIEK

Zespół wrodzonego zwężenia i opadania powiek charakteryzuje się nietypowym kształtem powiek, które są bardzo krótkie i mają nietypo­wą fałdę nakątną oka. Oczy wydają się szeroko rozstawione, choć w rzeczywistości takimi nie są; twarz nabiera niemal mongolskiego wy­razu. Istnieją dwa typy tego zespołu: kobiety z typem 1 zespołu wro­dzonego zwężenia i opadania powiek przechodzą przedwczesne kli­makterium, w typie 2 nie mamy do czynienia z tym powikłaniem. Po­dobnie jak kobiety z galaktozemią, kobiety z tym zespołem powinny znajdować się pod kontrolą lekarza ginekologa, który ustali, kiedy na­stąpi klimakterium.

ZESPÓŁ ZABURZEŃ WIELOGRUCZOŁOWYCH

Istnieją dwa typy tego zespołu, oba są dziedziczone recesywnie. Typ 1 objawia się niedoczynnością gruczołów przytarczycznych oraz kory nadnerczy, przewlekłą grzybicą skóry oraz zaburzeniami pracy wątroby. Typ 2 obejmuje niedoczynność kory nadnerczy, niedoczyn­ność tarczycy oraz cukrzycę insulinozależną. W obu typach może dojść także do zaburzeń pracy jajników, co pociąga za sobą przedwczesne klimakterium.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.