RAK JAJNIKA

Rak jajnika może występować sporadycznie lub jako dziedziczny no­wotwór piersi, jajnika i innych narządów związanych z mutacjami BRCA1 i BRCA2, a także innych bardzo rzadko spotykanych dziedzicz­nych zespołów nowotworowych. Mutacje BRCA1 występują bardzo rzadko u kobiet ze sporadycznym rakiem jajnika, lecz kobiety, u któ­rych wykryto mutacje BRCA1, muszą się liczyć z 40-60-procentowym ryzykiem zachorowania na raka jajnika. Rak jajnika jest jednym z naj­trudniejszych do wykrycia nowotworów i często diagnoza przychodzi za późno, gdy choroba jest już bardzo zaawansowana. W rodzinach o zwiększonym ryzyku zachorowania na raka ważne jest przeprowa­dzenie badań przesiewowych (ultrasonografii lub rezonansu magne­tycznego jamy brzusznej). Kobiety ze zwiększonym ryzykiem zachoro­wania na raka jajnika mogą podjąć decyzję o profilaktycznym usunięciu obu jajników, zwłaszcza gdy już mają dzieci. Pacjentka podejmująca de­cyzje o badaniach genetycznych i profilaktyce raka jajnika powinna znajdować się pod opieką lekarską i mieć dostęp do psychologa i gene­tyka.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.