RAK SKÓRY

Rak skóry to najczęściej spotykany nowotwór u ludzi – występuje u 10% ludności. W ponad 90% jest on spowodowany promieniowa­niem słonecznym. Najczęściej spotykany rak skóry to tak zwany rak podstawnokomórkowy; inne to rak kolczystokomórkowy i czerniak.

Rak podstawnokomórkowy zdarza się w rodzinach z zespołem Gorlina. Jest to zespół chorobowy związany ze zmianami kośćca i kształtu zębów trzonowych, cystami żuchwy, charakterystycznymi, lecz bezobjawowymi zwapnieniami opon mózgowych oraz mikrosko­pijnymi ?dziurkami” w skórze dłoni i stóp. Zespół ten podlega zasadom dziedziczenia dominującego. Osoby z tą chorobą są bardzo podatne na działanie promieniowania jonizującego; rak podstawnokomórkowy występuje u wszystkich pacjentów z zespołem Gorlina. Rak skóry wy­stępuje także u pacjentów z zespołami przedwczesnego starzenia się, czyli tak zwanym zespołem Wernera (patrz rozdział 18. Starzenie się i choroba Alzheimera) oraz zespołem Rothmunda i Thompsona. Innym zespołem, któremu zawsze towarzyszy rak skóry, jest tak zwany ze­spół skóry pergaminowatej barwnikowej (xerodema pigmentosum). Ze­społy te są dziedziczone recesywnie.

W niektórych rodzinach czerniak występuje częściej niż zwykle; ist­nieją rodziny z predyspozycją do rozwoju tego bardzo złośliwego, czę­sto nieuleczalnego, nowotworu. Jeżeli w rodzinie zdarzył się czerniak, to należy bardzo dokładnie chronić skórę przed promieniowaniem sło­necznym: unikać słońca, a przede wszystkim oparzeń słonecznych. Osoby z takich rodzin powinny również przechodzić częste okresowe badania skóry u dermatologa i zgłaszać lekarzowi każdą zmianę zna­mion skóry. Czerniaki mogą też wystąpić na dnie oka oraz w trzustce.

Osoby o jasnej karnacji oraz jasnych lub rudych włosach są szczególnie narażone na rozwój wszelkich nowotworów skóry zarówno łagod­nych, jak i złośliwych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.