JASKRA PIERWOTNA

Jaskra pierwotna występuje w obu oczach; jest chorobą uwarunko­waną genetycznie. Istnieje wiele różnych typów jaskry pierwotnej. Najczęściej spotykanym jest jaskra z otwartym kątem przesączania, tak zwana jaskra prosta. Jest to choroba osób dorosłych, gdyż ujawnia się zazwyczaj po pięćdziesiątym roku życia, nieco wcześniej u kobiet niż u mężczyzn.

Jaskra prosta jest spowodowana zahamowaniem odpływu cieczy wodnistej z oka przy zachowanym otwartym kącie przesączania. Cho­roba ta przebiega skrycie, bezboleśnie, często jedynym jej objawem są mroczki w polu widzenia. Jaskra prosta występuje częściej u mężczyzn i u ludzi krótkowzrocznych. Ciśnienie śródoczne u chorych nie jest tak wysokie, jak w wypadku jaskry ostrej, a jego okresowe zwyżki – szcze­gólnie w godzinach rannych – są zazwyczaj niezauważalne; nie powo­dują dolegliwości ani bólu, a oko na zewnątrz wygląda prawidłowo. Często więc dopiero przypadkowe badanie okulistyczne (badanie dna oka lub badanie ciśnienia śródocznego) pozwala na rozpoznanie jaskry. Z biegiem lat jaskra powoduje zanik nerwu wzrokowego i całkowitą utratę najpierw obwodowego, a następnie centralnego pola widzenia. Systematyczne leczenie jest niezbędne w celu zachowania wzroku. Je­żeli leczenie zachowawcze okaże się nieskuteczne, wykonuje się za­bieg operacyjny.

Istnieje typ jaskry pierwotnej, który występuje u dzieci i młodzieży, czyli w wieku 8-20 lat. Choroba ta jest dziedziczona dominująco, pra­wie 20% procent jej przypadków ma źródło w mutacjach genu MYOC. Mutacje tego genu spotyka się także u 2-5% dorosłych, u któ­rych jaskra wystąpiła w starszym wieku. Znane są także inne geny związane z rozwojem jaskry z otwartym kątem przesączania u doro­słych, lecz stanowią one mały ułamek wszystkich przypadków jaskry. Większość przypadków jaskry jest dziedziczona wieloczynnikowo.

JASKRA WTÓRNA

Wtórne zamknięcie kąta przesączenia lub zablokowanie źrenicy może powstać wskutek przewlekłego schorzenia gałki ocznej, prze­wlekłych chorób ze zmianami w naczyniach krwionośnych, urazu me­chanicznego lub operacyjnego albo spowodowane wysiękiem zapal­nym w przednim odcinku gałki ocznej i innymi procesami chorobo­wymi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.