BADANIA PRENATALNE

Tylko u niewielu rodzin prawdopodobieństwo genetycznego powtó­rzenia się choroby jest naprawdę duże (25-50%). Natomiast w wielu rodzinach jest ono przez rodziców wyolbrzymiane. Ponieważ większość wad wrodzonych wykazuje pochodzenie wieloczynnikowe lub występu­je sporadycznie, prawdopodobieństwo tej samej wady u następnego dziecka wynosi mniej niż 5%. Zależy ono od charakteru wady i jej skut­ków, od historii rodzinnej, czasami od płci chorego dziecka oraz od in­nych czynników, które uwzględnia się podczas konsultacji genetycznej.

Badania prenatalne mają pozytywny wpływ na przebieg ciąży, zmniejszają strach i obawy rodziców. Co prawda nigdy nie mogą za­gwarantować w 100%, że dziecko urodzi się zdrowe, lecz możliwość ich wykonania często ułatwia rodzicom podjęcie decyzji o ponownym rodzicielstwie. Rodzice, którzy mają za sobą urodzenie chorego dziec­ka, decydują się na kolejną ciążę, bo wiedzą, że mogą liczyć na wykry­cie ewentualnej choroby i że istnieje możliwość, aby zapobiec ponow­nemu nieszczęściu. W większości wypadków dziecko będzie zdrowe, a obawy rodziców okażą się bezpodstawne.

Podstawowe typy badań prenatalnych to badanie ultrasonograficzne płodu, łącznie z echokardiogramem serca, oraz badanie genetyczne na bazie tkanek płodu pobranych za pomocą amniopunkcji lub aspiracji kosmówki łożyska.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.