RODZAJE ALERGII

Objawy alergii zależą od wieku. U niemowląt i małych dzieci alergia pokarmowa objawia się zmianami na skórze, które na ogół są mało wi­doczne. Często występują rozwolnienia, mogące doprowadzić do od­wodnienia organizmu i zahamowania przybierania na wadze i wzrostu. Jedynie dieta eliminująca po kolei wszelkie ewentualne alergeny może pomóc ustalić, na co dziecko jest uczulone; po znalezieniu alergenu należy unikać go do końca życia. Uczuleniu dzieci w rodzinach alergicz­nych można zapobiec przez opóźnienie wprowadzania alergennych produktów, jak truskawki, owoce cytrusowe oraz białko jaj kurzych, co najmniej do ukończenia przez dziecko osiemnastu miesięcy. Nowe produkty powinno się dodawać do diety niemowlaka pojedynczo, raz na tydzień, aby łatwo było ustalić, który z nich wywołuje uczulenie. Ist­nieją alergie na wołowinę, wieprzowinę, różne warzywa, jak: seler, po­ry, nawet ziemniaki oraz na różne owoce. Osoby z alergiami na ryby mają także z reguły alergie na skorupiaki morskie, często występuje u nich także alergia na orzeszki ziemne (arachidowe) i inne rośliny strączkowe (bobowate).

U starszych dzieci częściej występuje nadwrażliwość na czynniki wdychane (na przykład roztocza kurzu, pyłki roślin, sierść zwierząt), której objawem bywają kaszel, katar sienny oraz częste i trudne do le­czenia pozorne infekcje dróg oddechowych, nie reagujące na leczenie antybiotykami. Pojawiają się również kaszel, skurcze oskrzeli i świsz­czący oddech. Wielu lekarzy i rodziców nie zdaje sobie sprawy, że ta­kie objawy zwiastują początek astmy i że nie są spowodowane bakte­ryjnym zapaleniem oskrzeli lub płuc.

Istnieje bardzo poważna alergia na lateks, czyli kauczuk naturalny, używany do wyrobu wielu gumowych przedmiotów gospodarstwa do­mowego. Lateks był przez długie lata stosowany do produkcji gumo­wych rękawiczek chirurgicznych oraz innych przedmiotów i instru­mentów lekarskich. Dopiero po paru śmiertelnych przypadkach wstrząsu anafilaktycznego wśród pacjentów i lekarzy ustalono istnienie alergii właśnie na lateks (jedna z moich koleżanek, która cierpi na wie­le alergii, odkryła, że jest uczulona na lateks, podczas dyżuru na oddzia­le pediatrii – omal nie dostała wówczas wstrząsu anafilaktycznego). Dzieci z alergią na lateks nie mogą używać gumowych smoczków, ba­wić się gumowymi balonami lub zabawkami, używać gumowych maj­teczek lub pieluch; osoby starsze nie mogą używać gumek do włosów, bandaży samoprzylepnych zawierających lateks lub lateksowych pre­zerwatyw. Osoby te miewają też uczulenie na banany, awokado, owo­ce kiwi, kasztany i pomidory, ponieważ rośliny te są krewnymi kauczu­kowca, podobnie jak domowy fikus, kroton i inne rośliny z lepkim bia­łym sokiem. Osoby z alergią na lateks muszą wszystkich tych rzeczy unikać do końca życia.

Inne często spotykane czynniki uczulające to pióra i puch, sierść zwierząt domowych (psy, koty, króliki), roztocza kurzu domowego, pleśnie, karaluchy. Do bardzo silnie uczulających i drażniących alerge­nów należy dym tytoniowy, produkty spalania węgla, substancje kon­serwujące w meblach, tkaninach domowych lub materiałach budowla­nych. W mieszkaniach mamy do czynienia z pleśniami i roztoczami, ale też aerozolami kosmetycznymi, perfumami, środkami czyszczącymi. Alergenami są też między innymi spaliny samochodowe, pyły z fabryk i kotłowni, rozpylane środki ochrony roślin lub nawozy oraz zanie­czyszczenia przemysłowe. Nieprzypadkowo w Polsce astma najczę­ściej występuje na terenie zanieczyszczonego Górnego Śląska.

Na astmę choruje około 14% dzieci w wieku szkolnym. Katar sien­ny ma od trzydziestu do czterdziestu dzieci na sto. Około 2% ludzi jest narażonych na wstrząs anafilaktyczny. Częstość występowania alergii pokarmowych nie jest dokładnie znana.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.