GENETYCZNE PODŁOŻE WYSTĄPIENIA ZAĆMY U DOROSŁYCH

Zaćma występująca u osób starszych, związana z wiekiem, to naj­częściej występujące upośledzenie wzroku dorosłych. Jest wynikiem starzenia się soczewki, lecz podstawowe mechanizmy powstawania zaćmy starczej nie są znane. Jest to choroba dziedziczona wieloczynni­kowo. Ryzyko zachorowania na nią w rodzinie, w której chorowano na kataraktę w starszym wieku, jest nieco podwyższone.

NIEGENETYCZNE PODŁOŻE WYSTĄPIENIA ZAĆMY

Najważniejszym czynnikiem związanym z rozwojem zaćmy jest wiek – im jesteśmy starsi, tym wyższe ryzyko zachorowania na kata­raktę. Jest to prawdopodobnie związane z długotrwałym naświetla­niem słonecznym. Zaćma występująca w jednym lub w obu oczach na­leży do powikłań wielu chorób ustrojowych, takich jak: cukrzyca, nie­doczynność tarczycy, niedoczynność gruczołów przytarczycznych oraz nadczynność kory nadnerczy. Palenie papierosów oraz nadużywanie al­koholu, długotrwałe przyjmowanie sterydów (jako leków lub środków stymulujących wzrost mięśni) oraz innych lekarstw zażywanych stale, a także dieta bogata w sól kuchenną, przyczyniają się do rozwoju za­ćmy starczej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.