GENETYCZNE PODŁOŻE CHOROBY WIEŃCOWEJ

Mimo iż nie znamy specyficznych genów regulujących występowa­nie choroby wieńcowej i miażdżycy, wiemy jednak, że zachorowalność na te choroby wiąże się z wyraźną predyspozycją rodzinną. Badania statystyczne wykazują, że ryzyko rozwoju miażdżycy wśród osób, któ­rych rodzice lub rodzeństwo zachorowali na miażdżycę przed pięć­dziesiątym rokiem życia, jest co najmniej trzykrotnie większe niż ogól­nie. Dwukrotnie wyższe zagrożenie zawałem serca dotyczy też osób, których jedno z rodziców przebyło taką chorobę. Przyjmuje się rów­nież, że czynniki dziedziczne odgrywają dużą rolę w innych stanach chorobowych, które zwiększają ryzyko zachorowania na miażdżycę, jak: otyłość, nadciśnienie, cukrzyca, a także zaburzenia przemiany tłuszczu, czyli hipercholesterolemia (patrz rozdziały poświęcone tym chorobom).

GENETYCZNE ZABURZENIA PRZEMIANY TŁUSZCZOWEJ

Istnieje wiele chorób dziedzicznych, w których dochodzi do zabu­rzeń metabolizmu cholesterolu i innych tłuszczów. Powodują one pod­wyższony poziom cholesterolu we krwi (tak zwana hipercholesterole­mia) lub trójglicerydów (tak zwana hipertrójglicerydemia).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.