POWIKŁANIA CUKRZYCY I RYZYKO ICH WYSTĄPIENIA

Powikłania cukrzycy nie występują z taką samą częstością u wszyst­kich chorych, nawet jeżeli wykazują oni podobny poziom cukru we krwi, porównywalny ogólny stan zdrowia i podobną budowę ciała oraz jednakowo długo chorują. Natomiast u ich krewnych, jeżeli chorują oni na cukrzycę, z reguły obserwuje się te same lub bardzo podobne po­wikłania. Sugeruje to, że mimo iż głównym powodem powikłań u cho­rych z cukrzycą jest podniesiony poziom cukru we krwi, istnieją pre­dyspozycje genetyczne do danego powikłania.

CHOROBA WIEŃCOWA I MIAŻDŻYCA

Ryzyko zawału serca u osób z cukrzycą jest podwyższone dwu-, trzykrotnie. U tych chorych wszystkie tętnice są bardziej podatne na rozwój miażdżycy, która przyczynia się do udarów mózgu lub zatorów tętniczych.

POWIKŁANIA OKULISTYCZNE

U osób z cukrzycą często dochodzi do powstania typowej retinopatii cukrzycowej – choroby siatkówki oka, która prowadzi do ślepoty. Jedynie ścisła kontrola poziomu cukru we krwi zapobiega wystąpieniu i postępowaniu tego poważnego powikłania. Chwilowe zaburzenia wzroku mogą odzwierciedlać podwyższony poziom cukru we krwi i ustępują po jego obniżeniu.

CHOROBY NEREK

Nefropatia (przewlekła niewydolność pracy nerek) to najpoważniej­sze powikłanie występujące u osób, które chorują na cukrzycę przez wiele lat. Jest głównym powodem śmiertelności – z powodu niewydol­ności nerek umiera 35% ludzi chorych na cukrzycę. Jedyną formą le­czenia jest dializa lub przeszczep nerki. Wystąpieniu tego powikłania zapobiega ścisła kontrola poziomu cukru we krwi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.